Polygonaceae

« Back to family list

Thumbnail Family Species Description Native to Arizona
Polygonaceae Chorizanthe brevicornu No
Polygonaceae Chorizanthe corrugata No
Polygonaceae Chorizanthe rigida No
Polygonaceae Eriogonum abertianum No
Polygonaceae Eriogonum alatum var. alatum No
Polygonaceae Eriogonum deflexum var. deflexum No
Polygonaceae Eriogonum deserticola No
Polygonaceae Eriogonum fasciculatum var. polifolium No
Polygonaceae Eriogonum inflatum No
Polygonaceae Eriogonum pharnaceoides No
Polygonaceae Eriogonum polycladon No
Polygonaceae Eriogonum thomasii No
Polygonaceae Eriogonum thurberi No
Polygonaceae Eriogonum trichopes No
Polygonaceae Eriogonum wrightii var. wrightii No
Polygonaceae Nemacaulis denudatus var. gracilis No
Polygonaceae Pterostegia drymarioides No
Polygonaceae Rumex hymenosepalis No